Spoed

Voor spoedgevallen en eerste hulp tussen 8.00-17.00 belt u naar de praktijk op telefoonnummer:

024-3226424 (keuze 1)

Buiten kantoortijden, op feestdagen en in het weekend kunt u voor spoedeisende medische zaken terecht op de huisartsenpost, telefoonnummer:

0900-8880

Huisartsenpost Nijmegen
Weg door Jonkerbos 108
6532 SZ Nijmegen