Bij afwezigheid

Buiten kantoortijden, op feestdagen en in het weekend kunt u voor spoedeisende medische zaken terecht op de huisartsenpost. 

Huisartsenpost Nijmegen
Weg door Jonkerbos 108
6532 SZ Nijmegen
0900-8880
www.cihn.nl

Tijdens de vakanties is er één huisarts aanwezig, er is dan minder spreekuurtijd. Hierdoor zal de assistente met u overleggen of een niet-urgente vraag of afspraak kan wachten tot na de vakantie.